Hướng dẫn tải gamvip - 1G88.vin trên hệ điều hành IOS, ANDROID và trên PC. 88vin
Rss Feed


THPT Nguyễn Bình, huyện Đông Triều, Quảng Ninh
JW Player goes here
Th. Nguyễn Duy Hưng Email: Nguyenduyhung.c3nguyenbinh@quangninh.edu.vn gửi đến Giáo viên toàn trường Email: Comein2003c@gnail.com lời nhắn: Đã có lịch trực ban tháng 10/2016 đề nghị giáo viên chú ý theo dõi và thực hiện         
Tin nội bộ thptnguyenbinhqn.edu.vn
KH định hướng lựa chọn tổ hợp...
Thực hiện công văn sô 1005/SGDDT-GDTPT ngày 13/4/2022 của Sở GD & ĐT Quàng Ninh "Về viêc thông báo...
Tờ trình: vv Phê duyệt Phương...
Trường xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 nhằm xác định mục...
Chương trình giáo dục phổ...
Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình...
Biên bản rà soát chiến lược...
Căn cứ kế hoạch số: 18/PHCL-NB ngày 10/9/2015 của THPT Nguyễn Bình về phương hướng chiến lược phát...
Tên / Số / ký hiệu : gfdg
Về việc / trích yếu

gdfs

Ngày ban hành 05/11/2013
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban THPT
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Giáo Dục
Tải về máy Đã xem : 737 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết

UBND HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:  664 /PGD&ĐT

V/v chuẩn bị công tác kiểm tra

y tế trường học năm 2013.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do -  Hạnh  phúc

                               

       Đông Triều, ngày 07  tháng 11 năm 2013


               

Kính gửi:  Các trường MN, TH, THCS và THPT trên địa bàn huyện

 

Căn cứ công văn số: 3217/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 01/11/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc chuẩn bị công tác kiểm tra y tế trường học năm 2013;

Để thực hiện tốt yêu cầu kiểm tra của Đoàn cán bộ liên ngành Ban chỉ đạo công tác  YTTH tỉnh, Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch kiểm tra và yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đông Triều thực hiện các nội dung công việc sau đây:

1. Nội dung chuẩn bị:

Các trường chuẩn bị báo cáo (tóm tắt) việc tổ chức thực hiện công tác YTTH của trường giai đoạn 2010-2013; các hồ sơ, sổ sách liên quan nội dung hoạt động qui định tại Quyết định 73/2007/QĐ-BGDĐT và Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT, văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác YTTH, mua BHYT, hồ sơ quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu,...

2. Thời gian kiểm tra : Ngày 11/11/2013

3. Thành phần đoàn kiểm tra:

- Trưởng đoàn: Bà Trần Thị Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về công tác YTTH tỉnh Quảng Ninh.

- Thành viên bao gồm đại diện các Sở, Ngành và Trung tâm YTDP tỉnh( 06) người:

+ Sở GD&ĐT: 01 người

+ Sở y tế:          01 người

+ Sở Nội vụ:      01 người

+ Sở Tài chính: 01 người

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 người

+ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: 01 người ( thư ký)

4. Thành phần tham gia tại địa phương ( cấp huyện):

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân - Trưởng Ban chỉ đạo công tác YTTH cấp huyện;

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT phụ trách công tác YTTH, Phòng y tế, Trung tâm y tế, phòng Tài chính, phòng Nội vụ và BHXH cấp huyện.

Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Chi tiết xin liên hệ đ/c Lê Xuân Phồn, chuyên viên Phòng  Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0902476965./.

                                                                                                                                                                           

Nơi nhận:  

- Như kính gửi;    

- Cổng TTĐT;

- Lưu VT,

                                      

                                                                                                                  

                          KT. TRƯỞNG PHÒNG

                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký)

                           

                            Nguyễn Thị Hường                  


 
Menu chức năng thptnguyenbinhqn.edu.vn
thptnguyenbinhqn.edu.vn thptnguyenbinhqn.edu.vn
thptnguyenbinhqn.edu.vn thptnguyenbinhqn.edu.vn
thptnguyenbinhqn.edu.vn thptnguyenbinhqn.edu.vn
Menu văn bản

Tài nguyên mới

Giấy xin phép

Mẫu giấy xin phép cho các cán bộ giáo viên, nhân viên trương trường

Down: 71 View: 2527

bài 12: Kiểu Xâu - Tin hoc 11

Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII, mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu.

Down: 1118 View: 6688

Bài 4: Cấu trúc bảng - Tin học 12

Bảng dùng để lưu dữ liệu. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Bảng gồm có các hàng và các cột.
 

Down: 715 View: 5930

Thông tư quy định về Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Down: 891 View: 4812

Đề KT HK1 K12 2012-2013


Down: 58 View: 1748

Unit4. Special Education


Down: 9 View: 1579

Ga TA 11 (2012-2013)


Down: 78 View: 1682

Đề KT số 1 HK1 K10


Down: 38 View: 1621

Văn bản mới

Cây thư viện

Open all | Close all
TT Lớp HT NN tổng
1 B1 17 23 36
2 B2 17 16 36
3 C1 17 31 35
Bảng xếp hạng thi đua
Tuần 1/tháng 12
TT Lớp HT NN tổng
1 A3 17 23 36
2 B6 17 16 36
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
Bảng xếp hạng thi đua
 Danh ngôn
“Tiên học lễ, hậu học văn” – giáo dục là điều tất yếu để dẫn đến thành công. Bạn muốn thành công? Hãy đọc danh ngôn giáo dục.

1) Nguyễn Thị Thúy Toàn
Ngày sinh: 30/12/1976

2) Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 12/12/1978

3) Hoàng Văn Hiếu
Ngày sinh: 12/12/1981

4) Lương Thị Hoa
Ngày sinh: 18/12/1984

 Thăm dò ý kiến

Nhận xét về website

Website thân thiện

Nội dung đặc sắc

Liên tục cập nhật

Tất cả các ý kiến trên

tải gamvip club

Email

  • Tài khoản
  • Mật khẩu
  • Loại email
Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT QN
Bộ giáo đục và đào tạo
Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh
 
Chuyển đổi ngôn ngữ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 171
  • Tổng lượt truy cập: 6498048