Hướng dẫn tải gamvip - 1G88.vin trên hệ điều hành IOS, ANDROID và trên PC. 88vin
Rss Feed


THPT Nguyễn Bình, huyện Đông Triều, Quảng Ninh
JW Player goes here
Th. Nguyễn Duy Hưng Email: Nguyenduyhung.c3nguyenbinh@quangninh.edu.vn gửi đến Giáo viên toàn trường Email: Comein2003c@gnail.com lời nhắn: Đã có lịch trực ban tháng 10/2016 đề nghị giáo viên chú ý theo dõi và thực hiện         
 • KH định hướng lựa chọn tổ hợp môn học chương trình...
 • Biên bản rà soát chiến lược phát triển của nhà...
 • Tờ trình: vv Phê duyệt Phương hướng, chiến lược...
 • Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ...
 • Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học...
Tin nội bộ thptnguyenbinhqn.edu.vn
KH định hướng lựa chọn tổ hợp...
Thực hiện công văn sô 1005/SGDDT-GDTPT ngày 13/4/2022 của Sở GD & ĐT Quàng Ninh "Về viêc thông báo...
Tờ trình: vv Phê duyệt Phương...
Trường xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 nhằm xác định mục...
Chương trình giáo dục phổ...
Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình...
Biên bản rà soát chiến lược...
Căn cứ kế hoạch số: 18/PHCL-NB ngày 10/9/2015 của THPT Nguyễn Bình về phương hướng chiến lược phát...

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

Đăng lúc: Thứ ba - 29/12/2020 07:26 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Tuyến
Chiến lược giai đoạin 2015 - 2020

Chiến lược giai đoạin 2015 - 2020

- Hoàn thành công tác kiểm định lần 1 và công nhận Chuẩn quốc gia lần 2. - Nâng cao chất lượng HS, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL.
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
     TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH

Số: 01 /PHCL-THPT NB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Đông Triều, ngày 12 tháng 12 năm 2020
 
ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020
VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025
 
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Căn cứ Phương hướng chiến lược trường THPT Nguyễn Bình giai đoạn 2015-2020;
          Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.
Nay trường THPT Nguyễn Bình xin điều chỉnh phương hướng, chiến lược giai đoạn 2015-2020 và xây dựng phương hướng chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Bình với các nội dung sau:
I. Các căn cứ
         Căn cứ thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
         Căn cứ hướng dẫn số 3106/HD-SGDĐT ngày 23/11/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT;
         Căn cứ Thông tư 14/2018/TTBGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
         Căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/10/2020 của BCH Đảng bộ Thị xã Đông Triều về phát triển giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều đến năm 2025 định hướng đến 2030;
         Căn cứ biên bản hội nghị toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường họp ngày 30/11/2020 về việc rà soát và điều chỉnh Phương hướng chiến lược giai đoạn 2015-2020 và xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Bình giai đoạn 2020-2025.
phát triển trường THPT Nguyễn Bình giai đoạn 2015 - 2020;
II. Thực trạng nhà trường năm học 2020-2021 và tiến độ thực hiện phương hướng chiến lược giai đoạn 2015-2020.
1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Tổng số CBGV: 47 người. Trong đó chia ra:
+ CBQL: 03 (trong đó: 03 trình độ thạc sỹ; 03 Trung cấp chính trị )
+ Nhân viên: 9 (01 trình độ Đại học, 02 Trung cấp).
+ Giáo viên thực dạy: 34 (100% đạt trình độ chuẩn, có 02 GV có trình độ trên chuẩn).
- Tổng số Đảng viên: 29; tỉ lệ 61,7 % trên toàn đơn vị.
2 Về học sinh : 
- Số học sinh tuyển mới là 202 HS. 
- Tổng số học sinh của trường: 657; sĩ số bình quân học sinh trên lớp đạt 38,6 HS/lớp
- Tổng số lớp 17 (Khối 10: 7 lớp; Khối 11: 6 lớp; Khối 12: 8 lớp).
- Học sinh thuộc các xã phường phía Tây Thị xã Đông Triều
- Kết quả 2 mặt giáo dục cuối năm học 2019 – 2020:
Tổng số Học lực Hạnh kiểm
716 Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
60 360 287 9 0 501 182 50 12
Tỉ lệ % 8,4 50,3 40,1 1,3   70 21,5 7 1,7
Tăng/giảm so với năm học 2015-2016     +4,6 +12,1 -12,7 -2,8   +7,9 -5,1 -2,6  
 
Tỷ lệ HS giỏi tăng 4,6%; Học sinh khá tăng 12,1 %. Học lực yếu giảm 2,8%; hạnh kiểm tốt tăng 7,9% nhưng hạnh kiểm yếu chưa giảm so với năm học 2015-2016.
3. Về cơ sở vật chất:
- Đảm bảo cho hoạt động dạy và học; các phòng học đã được trang bị máy chiếu để GV ứng dụng CNTT; đầu năm học nhà đầu tư đã đầu tư dàn máy tính mới cho phòng thực hành tin học của trường. Nhà trường có hệ thống camera hỗ trợ giám sát hoạt động dạy học ở tất cả các phòng học và khu vực công cộng của trường.
- Toàn trường đã được sơn ve lại sạch đẹp; các phòng học đầy đủ bàn ghế, quạt mát… Khu nhà vệ sinh HS được lắp đặt mới các bồn rửa tay đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh.
- Nhà trường đã đưa vào sử dụng 1 khối nhà điều hành mới và xây dựng thư viện Chuẩn.
3. Tiến độ thực hiện phương hướng chiến lược giai đoạn 2015-2020:
- Về chất lượng giáo dục: tỷ lệ HS khá giỏi tăng rõ rệt; hạnh kiểm tốt tăng nhưng hạnh kiểm yếu chưa giảm cần tăng cường các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hai mặt giáo dục; đảm bảo cho công tác kiểm định chất lượng.
- Về đội ngũ: đủ CBGV về số lượng và cơ cấu để thực hiện dạy học theo chương trình hiện hành. Do chủ trương tăng tiết dạy cho GV để nâng cao thu nhập nên nhà trường không tuyển thêm.
- Về CSVC: cần tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất hiện đại và các thiết bị thí nghiệm thực hành để đảm bảo kiểm định chất lượng và công nhận chuẩn quốc gia lần 2; chuẩn bị thực hiện chương trình và SGK mới.
III. Nội dung điều chỉnh phương hướng chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025.
1. Điều chỉnh phương hướng chiến lược giai đoạn 2015 - 2020
1.2. Chỉ tiêu năm học 2020-2021. 
a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- 100 % CBQL- GV sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ tốt cho công tác;
- 100% CB,GV,NV trở lên sử dụng được các thiết bị CNTT được trang cấp.
- 100% CBQL-GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ khá; trong đó tỉ lệ đánh giá loại tốt trên 80% .
- Có 13% CBQL và GV giáo viên có trình độ trên chuẩn.
- Tỉ lệ GV giỏi: 15 %
- Tỉ lệ Đảng viên: 60 %.
b. Học sinh
- Chất lượng văn hóa:
        + Từ 63,5 % học lực Khá, Giỏi. Trong đó loại giỏi đạt 9%
        + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu: 1% .
        + Tốt nghiệp THPT  từ  95 % trở lên.
        + Có 10 học sinh giỏi cấp Tỉnh (kể cả môn văn hóa và giáo dục thể chất).
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
          + Chất lượng đạo đức: hạnh kiểm Khá, Tốt: 95 %  Yếu: 1%.
          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
- Tỉ lệ HS bỏ học: dưới 1,5%, lưu ban (sau thi lại):  0%  
c. Về cơ sở vật chất:
- Hoàn thiện thư viện đạt Chuẩn.
- Bổ sung các thiết bị dạy học hiện đại phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Thay mới hệ thống bảng và bóng đèn chiếu sáng các lớp học.
d. Danh hiệu thi đua – Hình thức khen thưởng tập thể:
- Phấn đấu đạt danh hiệu tập thể LĐXS; được UBND Tỉnh hoặc Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen.
- Đạt kiểm định CLGD cấp độ 3 lần thứ nhất và trường chuẩn Quốc gia lần thứ 2.
1.2. Chỉ tiêu đến năm 2025. 
a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- 100% CBGV nắm vững chương trình 2018 và SGK mới.
- 100% CBQL- GV sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ tốt cho công tác;
- 100% CB,GV,NV trở lên sử dụng được các thiết bị CNTT được trang cấp.
- 100% CBQL-GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ khá; trong đó tỉ lệ đánh giá loại tốt trên 85% .
- Có từ 20% CBQL và GV giáo viên có trình độ trên chuẩn.
- Tỉ lệ GV giỏi: 20 %
- Tỉ lệ Đảng viên: 65 %.
b. Học sinh
- Chất lượng văn hóa:
        + Từ 70 % học lực khá, giỏi. Trong đó loại giỏi đạt 10%
        + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu: 0,6% .
        + Tốt nghiệp THPT từ 96 % trở lên.
        + Có 15 học sinh giỏi cấp Tỉnh (kể cả môn văn hóa và giáo dục thể chất).
        +  Tỉ lệ HS bỏ học: dưới 1%, lưu ban (sau thi lại): 0%  
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
          + Chất lượng đạo đức: hạnh kiểm khá, tốt: 96 %; Yếu: 0,8%.
         + Học sinh hình thành các phẩm chất và năng lực đúng với mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
c. Về cơ sở vật chất:
- Tiếp tục mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học hiện đại phù hợp chương trình, SGK mới.
d. Danh hiệu thi đua - Hình thức khen thưởng tập thể:
- Phấn đấu đạt danh hiệu tập thể LĐXS được UBND Tỉnh hoặc Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen.
- Duy trì kiểm định CLGD cấp độ 3 lần thứ nhất và trường chuẩn Quốc gia lần thứ 2.
2. Về lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
- Giai đoạn 1: Năm học 2020- 2021
- Hoàn thành công tác kiểm định lần 1 và công nhận Chuẩn quốc gia lần 2.
- Nâng cao chất lượng HS, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL.
 - Chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, chương trình giáo dục phổ thông.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2025
- Xây dựng trường THPT Nguyễn Bình thành trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở mức độ cao.
- Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, SGK phổ thông.
- Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu để đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
- Tăng cường việc bồi dưỡng cho giáo viên để giáo dục toàn diện cho học sinh, phát triển tốt về thể chất, năng lực và kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
- Xây dựng thêm các hạng mục, mua sắm cơ sở vật chất và nâng cấp các công trình sẵn có theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục.
-  Xây dựng thương hiệu nhà trường lên một tầm cao mới.
IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.
1. Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:
- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của phương hướng chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Phương hướng chiến lược.
- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi.
- Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự  nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của ngành.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn và các bộ phận trong trường.
2. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ :
- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.
- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.
- Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, trách nhiệm, năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định
các phương pháp dạy – học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THPT.
3. Xây dựng cơ sở vật chất:
- Tham mưu với Hội đồng quản trị, Sở GD & ĐT đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .
- Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường trong quản lý, thực hành chuyên môn và các hoạt động khác, cụ thể: sử dụng thư điện tử, vận hành WebSite, sử dụng phần mềm chuyên môn trong giảng dạy, quản lý.
- Tranh thủ các dự án và sự tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và Hội Cha mẹ học sinh, các nguồn lực bên ngoài để sửa chữa, xây dựng các công trình nhỏ trong khuôn viên trường; tiếp tục tôn tạo cảnh quan môi trường. Mua sắm- tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy học.
4. Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh của nhà trường:
- Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường.
- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…
- Khuyến khích giáo viên tham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng
và ngành GD.
V/ Tổ chức thực hiện 
-Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm điều hành quá trình triển khai thực hiện theo văn bản này. Hàng năm, tổ chức sơ kết khi kết thúc năm học và điều chỉnh, bổ sung phương hướng chiến lược để sát với tình hình thực tế của nhà trường. 
-Tất cả CBGVNV và học sinh trong đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, học kỳ và cuối năm học.
Trên đây là văn bản bổ sung, điều chỉnh phương hướng giai đoạn 2015-2020 và xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển trường THPT Nguyễn Bình giai đoạn 2020-2025. Kính đề nghị Sở GD & ĐT Quảng Ninh xem xét phê duyệt./.   
 
 Nơi nhận :                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT Quảng Ninh ( để báo cáo);
- CB,GV,NV( để thực hiện);
- Lưu
 
                                                                                        Nguyễn Thị Thúy Toàn
                                               
                                               
 Xem chi tiết Văn bản tại đây 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Menu chức năng thptnguyenbinhqn.edu.vn
thptnguyenbinhqn.edu.vn thptnguyenbinhqn.edu.vn
thptnguyenbinhqn.edu.vn thptnguyenbinhqn.edu.vn
thptnguyenbinhqn.edu.vn thptnguyenbinhqn.edu.vn

Tài nguyên mới

Giấy xin phép

Mẫu giấy xin phép cho các cán bộ giáo viên, nhân viên trương trường

Down: 71 View: 2464

bài 12: Kiểu Xâu - Tin hoc 11

Xâu là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII, mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu.

Down: 1118 View: 6636

Bài 4: Cấu trúc bảng - Tin học 12

Bảng dùng để lưu dữ liệu. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Bảng gồm có các hàng và các cột.
 

Down: 714 View: 5807

Thông tư quy định về Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,

Down: 891 View: 4763

Đề KT HK1 K12 2012-2013


Down: 58 View: 1719

Unit4. Special Education


Down: 9 View: 1563

Ga TA 11 (2012-2013)


Down: 78 View: 1644

Đề KT số 1 HK1 K10


Down: 38 View: 1603

Văn bản mới

Cây thư viện

Open all | Close all
TT Lớp HT NN tổng
1 B1 17 23 36
2 B2 17 16 36
3 C1 17 31 35
Bảng xếp hạng thi đua
Tuần 1/tháng 12
TT Lớp HT NN tổng
1 A3 17 23 36
2 B6 17 16 36
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
3 C6 17 31 35
Bảng xếp hạng thi đua
Tin mới thptnguyenbinhqn.edu.vn
 Danh ngôn
Người ta thường nói gộp chung khoa học và kiến thức. Đây là một ý kiến sai lệch. Khoa học không chỉ là kiến thức mà còn là ý thức, cũng chính là bản lĩnh vận dụng kiến thức.

1) Nguyễn Đình Cường
Ngày sinh: 16/10/1982

2) Đỗ Đức Hiệp
Ngày sinh: 20/10/1983

3) Hoàng Thị Nhung
Ngày sinh: 15/10/1981

4) Nguyễn Mạnh Tân
Ngày sinh: 08/10/1981

5) Nguyễn Thị Hồng Thuy
Ngày sinh: 06/10/1979

6) Nguyễn Xuân Tùng
Ngày sinh: 25/10/1981

7) Nguyễn Thị Tuyết
Ngày sinh: 28/10/1966

8) Nguyễn Thị Uyên
Ngày sinh: 14/10/1977

9) Lê Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 02/10/1984

 Thăm dò ý kiến

Nhận xét về website

Website thân thiện

Nội dung đặc sắc

Liên tục cập nhật

Tất cả các ý kiến trên

tải gamvip club

Email

 • Tài khoản
 • Mật khẩu
 • Loại email
Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT QN
Bộ giáo đục và đào tạo
Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh
 
Chuyển đổi ngôn ngữ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 144
 • Tổng lượt truy cập: 6380668